ზოგადი პროექტები

ზოგადი პროექტები:ტექნიკური მომსახურება, ტექნიკური განვითარება, ტექნიკური კონსულტაცია, ტექნიკური გაცვლა, ტექნოლოგიის გადაცემა და ტექნოლოგიის პოპულარიზაცია; საკისრების, გადაცემათა კოლოფის და გადამცემი ნაწილების წარმოება; საკისრების, გადაცემათა კოლოფის და გადამცემი კომპონენტების გაყიდვები; ტარების წარმოება; მაღალი სიჩქარით ზუსტი მძიმე ტარების გაყიდვები; გაყიდვების ტარება; ტექნიკური აღჭურვილობის წარმოება; ტარების ფოლადის ნაწარმის წარმოება; გაყალბებისა და ფხვნილის მეტალურგიის პროდუქტების წარმოება; ჩქაროსნული სარკინიგზო აღჭურვილობისა და აქსესუარების წარმოება; გაყალბებისა და ფხვნილის მეტალურგიის პროდუქტების გაყიდვა; ჩქაროსნული სარკინიგზო აღჭურვილობისა და აქსესუარების გაყიდვა; სამრეწველო რობოტების წარმოება; ავტონაწილების კვლევა და დამუშავება (გარდა იმ კანონისა, რომელიც ექვემდებარება დამტკიცებას კანონმდებლობით, დამოუკიდებლად ახორციელებენ ბიზნესის საქმიანობას კანონის შესაბამისად, ბიზნესის ლიცენზიით).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)